Welcome MFU Freshers 2017

 
        ยินดีต้อนรับนัองๆ นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560 หรือน้องๆ ที่กำลังจะก้าวเข้ามาเป็น ลำดวนช่อที่ 19 นั่นเอง 
^